Byarna i Svärdsjöbygden

Svärdsjöbygden består av flera byar med Borgärdet i centrum. Klicka nedan för att komma till byföreningarnas hemsidor. Här finns mer info om Svärdsjös alla mindre byar. 

Svartnäs

Svartnäs är beläget cirka två mil nordost om centralorten Borgärdet i ett utpräglat skogslandskap. Svartnäs bruk anlades 1735 av Stora Kopparbergs Bergslag.

Vintjärn

By där järnmalm brutits från 1725 fram till 1978. Det har varit en livaktig by under gruvdriftens tid, idag är det en lugn plats. Byn är högt belägen på en sydsluttning vilket bidrar till god växtlighet.

Linghed

En av Svärdsjöbygdens fyra tätorter, omnämnd i skrifter från 1300-talet. Namnet kommer av fornsvenskans ling (ljung). Linghed har en påfallande vacker natur som gjord för vandringar, fiske och naturupplevelser.

Lumsheden

Lumsheden är en gammal jordbruksby med anor från 1500-talet med unik anknytning till skog och vacker natur. Den som vill testa att lura en öring eller gädda har stora möjligheter i de många fiskevattnen runt Lumsheden.

Svärdsjö

Svärdsjö har ett stolt förflutet inom jord- och skogsbruk, närings- och friluftsliv, kultur och histo­ria, och allt detta är levande även idag. Gruvnäringens historia be­rättas genom Järnets väg, utbruken i Vintjärn, Svartnäs, Åg och Korsån som erbju­der en spän­nande industrihistorisk resa mellan gruva, hytta och smedja.